Kasutamistingimused

See kodulehekülg on koostatud järgides Eesti Vabariigis kehtivat Ravimiseadust. Kui te satute sellele lehele, kuid asute teises riigis, kus on samuti müügil ESCAPELLE® (levonorgestreel), siis valige vastav riik kodulehelt www.escapelle.com, millelt leiate, kuidas on teie asukoha-riigis reguleeritud hädaabi-pillide kättesaadavus.

Kodulehest

See koduleht on loodud selleks, et edastada piisavalt ja põhjalikku informatsiooni käsimüügiravimi Escapelle®`i (levonorgestreel) kohta.

Gedeon Richter Plc. ja Gedeon Richteri Eesti filiaal vastutavad kodulehel avaldatud informatsioon õigsuse ning ajakohasuse eest. Kodulehel avaldatud informatsioon ei ole mõeldud asendama apteekrite või günekoloogide poolt jagatavaid soovitusi või nõuandeid.

Gedeon Richter Plc. jätab endale õiguse kas osaliselt või täielikult muuta kodulehe kasutamistingimusi.

Kasutamistingimused

Gedeon Richter Plc. ja Gedeon Richteri Eesti filiaal tagab kodulehel avaldatud informatsiooni õigsuse ning ajakohasuse. Juurdepääs selle kodulehele ning lehel oleva info kasutamine on kasutaja omal riisikol. Gedeon Richter Plc. ega ka kodulehe koostamisega tegelevad kolmandad isikud ei vastuta kahju või kahjustuste eest, mis tulenevad sellele kodulehele pöördumisest või kodulehel oleva info kasutamisest. Gedeon Richer Plc jätab endale õiguse igal ajal kas osaliselt või täielikult muuta, lisada või eemaldada kodulehel olevat informatsiooni.

Informatsioon kolmandate osapoolte kohta

Sellel koduleheküljel on toodud lingid/viited kolmandate isikute veebilehtedele. Gedeon Richter Plc ei kinnita selliste linkide avaldamisega nende kodulehtede sisu õigsust. Gedeon Richter Plc ei vastuta ka mingi viisil nende kodulehtede sisu ega ka nende sisu kasutamisest tuleneva mis tahes kahju või kahjustuste eest. Gedeon Richer Plc. ei garanteeri lingitud kodulehtedel toodud teabe ühtset kvaliteeti. Kasutajad sisenevad lingitud kodulehtedele oma riisikol.

Autoriõigus

Kõik sellel kodulehel olev info ja kaubamärgid on Gedeon Richter Plc omand. Nende kaubamärkide või teiste materjalide omavoliline kasutamine on rangelt keelatud ja seda peetakse autoriõigus- ja kaubamärgiseaduse või teiste tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

X