ESCAPELLE (levonorgestreel),

raseduse erakorraline vältimine 72 tunni jooksul

pärast kaitsmata suguühet või pärast rasestumisvastase meetodi ebaõnnestumist

Gedeon Richter

Gedeon Richer Plc.

Ungaris asuva peakontoriga Gedeon Richter on uuendusmeelne farmaatsiakontsern. Ettevõtte tegevus on vertikaalselt integreeritud hõlmates ravimite tootmist, teadus- ja arendustegevust, müüki ja turundust.

Kontsernis toodetakse enam kui 200 ravimit, mille hulgas on nii originaal-, geneerilised kui ka litsentsitud ravimid, mis võimaldavad tõhusat, tänapäevast ja mõistliku hinnaga ravi peaaegu igas ravivaldkonnas. Kesksel kohal on kesknärvisüsteemi, südameveresoonkonna, günekoloogia ja seedeelundkonna ravimid.
Lisaks algupärasele uurimistööle (kesknärvisüsteem, günekoloogia) arendab Gedeon Richter välja ka geneeriliste toodete portfelli.
Kontserni asutaja Gedeon Richter tegi kõigepealt katseid steroidide valdkonnas. Tänu edasiarendusele ja laienemisele on Richter oma laia günekoloogiliste toodete valiku poolest praegu maailmas esimeste seas suurendades pidevalt oma tootevalikut.

Gedeon Richteri Eesti filiaal on näidanud Eesti ravimiturul tublit kasvu. Jõudsalt on suurenenud originaalravimite osa ja nii tuleb 54% käibest Eestis originaalravimite arvelt. Arvestatav positsioon kohalikul ravimimaastikul on günekoloogia, kardioloogia ja ka kesknärvisüsteemi valdkonnas.
Ettevõtte missioon on parandada tervishoiu taset tänapäevaste ja soodsa hinnaga toodete abil.

Günekoloogilised tooted

Naiste tervis ja heaolu on olnud olulisel kohal Gedeon Richter`i firma loomisest alates. Märkimisväärsed ressursid nii rahalises vääringus kui ka oskusteave on loonud hea baasi günekoloogiliste ravimite väljatöötamiseks ja tootmiseks. Nende hulka kuuluvad nii hormonaalsed rasestumisvastased vahendid, hormoonasendusravi preparaadid, müoomiravimid kui ka hädaabi-pillid.

X